Soustružení s poháněnými nástroji CAMWorks

Multifunkční obrábění kombinující frézování a soustružení pro víceúčelové stroje.

CAMWorks Mill-Turn

Multifunkční obrábění CAMWorks Mill-Turn zahrnuje frézování a soustružení pro víceúčelové stroje.

Podporuje stroje s poháněnými nástroji, řízení os C, Y, B a 5osé indexované i souvislé obrábění. V nástroji Mill-Turn jsou také podporovány rozpoznávací funkce a technologická databáze pro využití osvědčených postupů.

Operace jsou stejné jako operace ve frézovacích funkcích CAMWorks a soustružení. To umožňuje rychlé přeškolení uživatelů CAMWorks na tento modul.

Soustružení s poháněnými nástroji CAMWorks
Soustružení s poháněnými nástroji CAMWorks

Souvisle řízená B osa

Stroje s možností spojitého řízení B osy nám dovolují vytváření složitých součástí na jedno upnutí a tím zvýšení přesnosti výroby a produktivity práce.

CAMWorks umožnuje polohovat i souvisle řídit B osu tak, aby jejím naklopením nástroj obrobil stínové oblasti v jednom kroku bez nutnosti výměny za jiný.

Přesun kusu mezi vřeteny

CAMWorks zajištuje návaznost polotovaru mezi všemi operacemi. Díky tomu je výsledný polotovar stále zohledňován a průběžně vypočítáván u všech soustružnických i frézovacích operací. Rovněž je zajištěna aktualizace polotovaru i při přesunu mezi vřeteny.
Soustružení s poháněnými nástroji CAMWorks
Soustružení s poháněnými nástroji CAMWorks

Synchronizace více hlav/vřeten

CAMWorks umožňuje synchronizaci operací na pokročilých multifunkčních strojích s více vřeteny a nožovými hlavami pro dosažení maximální efektivity obráběcího cyklu. Při přemístění součásti z hlavního vřetene do protivřetene se automaticky přesouvá i aktualizovaný polotovar.

Další vlastnosti

  • Využití libovolných frézovacích operací (2.5osé až 5osé souvislé).
  • Podpora patentované technologie PrimeTurning od společnosti SANDVIK.
  • Podpora technologie VoluMill pro frézování.
  • Automatické generovaní rotační obálky pro tvarově složité součásti.
  • Automatický výpočet zbytkového materiálu.
  • Jednotná databáze nástrojů a upínačů.
  • Aktivní předcházení kolize.
  • Plná kontrola kolize.
Poptávka CAMWorks