2.5osé frézování CAMWorks

Automatické rozpoznání obráběné geometrie a návrh technologie obrábění.

2.5osé frézování CAMWorks

Určeno pro výrobu součástí prizmatických tvarů, opracování odlitků, výkovků, svařenců atp. s využitím tradičních operací, mezi které patří například obrábění dutin, výstupků, gravírování textu, vrtacích a závitovacích operací.

Silnou stránkou frézování v CAMWorks je schopnost rozpoznání obrobitelných prvků obráběného dílu a automatické přiřazování vhodných technologií z uživatelsky definovatelných knihoven.

CAMWorks tak značně zjednodušuje práci programátora a napomáhá obráběcím standardům ve společnosti.

2.5osé frézování CAMWorks
2.5osé frézování CAMWorks

Obrábění s rozpoznáním prvků

Patentované automatické rozpoznávání prvků rozpozná více než 20 typů prvků, včetně nepravidelných kapes. Rozpoznání probíhá jak na nativních datech SOLIDWORKS, tak na dílech importovaných prostřednictvím IGES, SAT, STEP, atd. Obráběcí algoritmy pak zajistí vygenerování optimální dráhy nástroje.

Schopnost CAMWorks spojit nejlepší strategie obrábění s rozpoznanými prvky pomocí vlastní technologické databáze a ukládat je pro další programování je klíčem ke snižování programovacího času až o 90 %. Zjednodušeně řečeno, CAMWorks rozpozná obrobitelné prvky a přiřadí jim automaticky obráběcí technologie i bez zásahu programátora.

Technologie VoluMill

VoluMill je vysoce výkonný generátor dráhy nástroje pro hrubovací operace. VoluMill byl navržen, aby eliminoval špatné obráběcí podmínky, které vytvářely tradiční dráhy nástrojů.

Výkonný algoritmus generuje plynulou dráhu udržující konstantní zatížení nástroje během celého průběhu obrábění. Tím se zvyšuje životnost nástroje a minimalizuje se riziko jeho poškození. Díky konstantnímu zatížení může nástroj obrábět ve velkých hloubkách a rozložit tak zatížení nástroje na celou délku břitu, což má za následek výraznou úsporu času obrábění.

Díky tomu lze zásadním způsobem zvýšit efektivitu obrábění až o 80 % a prodloužit životnosti nástrojů až 5násobně.

2.5osé frézování CAMWorks
2.5osé frézování CAMWorks

4 a 5osé indexované frézování CAMWorks

CAMWorks nabízí pokročilou podporu 3 + 2 obrábění tzv. polohování neboli indexace, která Vám dává možnost obrábět různé strany dílu, zatímco software automaticky nastavuje pohyby os. Programování indexace 4. příp. 5. osy je stejně jednoduché, jako je programování pouze jedné polohy.

Významné úspory času jsou dosaženy optimalizací obráběcích sekvencí podle čísla nástroje a polohy indexu, stejně jako minimalizací „obrábění vzduchu“. Simulace CAMWorks zobrazuje všechny pohyby indexování pro přesnou simulaci procesu a kontrolu kolize.

Další vlastnosti

  • Frézování na úrovni dílů i sestav SOLIDWORKS.
  • Možnost frézování objemových, plošných těles a také 2D geometrii (skici, DWG/DXF).
  • Plná asociativita při změnách obráběné geometrie.
  • Možnost definice vlastních nástrojů, držáků a speciálních upínačů.
  • Výpočet drah se zohledněním držáků a upínače.
  • Automatický výpočet zbytkového materiálu.
  • Kontrola kolizí mezi součástí, upínacím zařízením, řezným nástrojem a držákem.

Přehled CAM operací

Čelní frézování

2.5osé frézování CAMWorks
Frézování čela plochy

Frézování dutin a vnějších tvarů

2.5osé frézování CAMWorks
Vzor Dutina dovnitř
2.5osé frézování CAMWorks
Vzor Dutina ven
2.5osé frézování CAMWorks
Vzor Cik
2.5osé frézování CAMWorks
Vzor Cik cak
2.5osé frézování CAMWorks
Vzor Spirála dovnitř
2.5osé frézování CAMWorks
Vzor Po spirále ven
2.5osé frézování CAMWorks
Vzor Odvrtáním
2.5osé frézování CAMWorks
Ofsetové hrubování
2.5osé frézování CAMWorks
VoluMill

Frézování kontur

2.5osé frézování CAMWorks
Obrysové frézování
2.5osé frézování CAMWorks
Srážení hran
2.5osé frézování CAMWorks
Gravírování

Obrábění otvorů

2.5osé frézování CAMWorks
Středící vrtání
2.5osé frézování CAMWorks
Vrtání
2.5osé frézování CAMWorks
Kuželové zahloubení
2.5osé frézování CAMWorks
Vyvrtávání
2.5osé frézování CAMWorks
Vystružování
2.5osé frézování CAMWorks
Závitování
2.5osé frézování CAMWorks
Frézování závitů

Měřící sonda

2.5osé frézování CAMWorks
Operace měření sondou
Poptávka CAMWorks