3osé frézování CAMWorks

Vyspělé frézovací operace pro obrábění složitých tvarových součástí na 3osých CNC strojích.

3osé frézování CAMWorks

Uplatní se při frézování tvarových součástí, forem, kovacích zápustek, slévárenských modelů nebo lisovacích nástrojů. Pro tyto účely je k dispozici sada operací umožňujících hrubování a dokončování pro různé tvary.

Všechny tříosé operace podporují práci se zbytkovým materiálem, pro dosažení neustálého kontaktu nástroje s materiálem a zamezení obrábění naprázdno.

3osé frézování CAMWorks
3osé frézování CAMWorks

Technologie VoluMill

VoluMill je vysoce výkonný generátor dráhy nástroje pro hrubovací operace. VoluMill byl navržen, aby eliminoval špatné obráběcí podmínky, které vytvářely tradiční dráhy nástrojů.

Výkonný algoritmus generuje plynulou dráhu udržující konstantní zatížení nástroje během celého průběhu obrábění. Tím se zvyšuje životnost nástroje a minimalizuje se riziko jeho poškození. Díky konstantnímu zatížení může nástroj obrábět ve velkých hloubkách a rozložit tak zatížení nástroje na celou délku břitu, což má za následek výraznou úsporu času obrábění.

Díky tomu lze zásadním způsobem zvýšit efektivitu obrábění až o 80 % a prodloužit životnosti nástrojů až 5násobně.

Rozpoznání prvků a automatický návrh technologie

3osý frézovací modul je rovněž postaven na základech rozpoznání tvaru a využití metod obrábění z technologické databáze. Technologická databáze dokáže uložit a znovu použít osvědčené postupy pro různé operace obrábění.

Samozřejmostí je plná asociativita drah nástrojů na obráběné modely včetně automatických aktualizací.

3osé frézování CAMWorks

Další vlastnosti

  • Frézování na úrovni dílů i sestav SOLIDWORKS.
  • Možnost frézování objemových, plošných těles.
  • Široká škála možností pro omezení obráběné geometrie (hranice, sklon, kontaktní oblasti nástroje atd.)
  • Plná asociativita při změnách obráběné geometrie.
  • Možnost definice vlastních nástrojů, držáků a speciálních upínačů.
  • Výpočet drah se zohledněním držáků a upínače.
  • Automatický výpočet zbytkového materiálu.
  • Kontrola kolizí mezi součástí, upínacím zařízením, řezným nástrojem a držákem.

Přehled CAM operací

Hrubování oblastí

3osé frézování CAMWorks
Vzor Dutina dovnitř
3osé frézování CAMWorks
Vzor Dutina ven - Jádro
3osé frézování CAMWorks
Vzor Řádkování
3osé frézování CAMWorks
Vzor Adaptivní
3osé frézování CAMWorks
VoluMill

Dokončování oblastí

3osé frézování CAMWorks
Rovinné oblasti
3osé frézování CAMWorks
Úroveň Z
3osé frézování CAMWorks
Šroubovice
3osé frézování CAMWorks
Řádkování
3osé frézování CAMWorks
Paprsky
3osé frézování CAMWorks
Spirální
3osé frézování CAMWorks
Spojnice mezi křivkami
3osé frézování CAMWorks
Konstatní rozteč drah
3osé frézování CAMWorks
Tužkové frézování
3osé frézování CAMWorks
Průmět křivky
Poptávka CAMWorks