Balíčky produktů
SOLIDWORKS CAM a CAMWorks

CAMWorks je základem modulu SOLIDWORKS CAM, který je běžnou součástí každé licence SOLIDWORKS. Oba produkty jsou vytvořeny společností HCL a poskytují bezproblémovou integraci a plnou asociativitu se softwarem SOLIDWORKS. Samozřejmostí je vzájemná kompatibilita dat mezi oběma produkty.
SOLIDWORKS CAM Standard
SOLIDWORKS CAM Professional
CAMWorks Standard
CAMWorks Milling Standard
CAMWorks Turning Standard
CAMWorks Milling Professional
CAMWorks Turning Professional
CAMWorks Premium
2.5osé frézování

Rozpoznání geometrie a automatický návrh technologie obrábění

Hrubování a dokončování dutin, kontur vč. obrábění otvorů
Základní funkčnost
NC Editor se zpětným vykreslením (Powered by CIMCO)
Integrované obrábění na základě tolerancí (TBM)
Obrábění na dílech
Obrábění v sestavách
Sondování
Konfigurace
4 a 5osé indexace
Podpora 4 a 5osého pozicování
Technologie produktivního hrubování VoluMill
2.5osý VoluMill
Soustružení
2 osé soustružení
Podpora vedlejšího vřetene
Rotační obrábění
Podpora rotačního obrábění (řízené osy XZ a C)
3osé frézování
Plnohodnotné strategie pro 3osé hrubování a dokončování vč. zbytkového obrábění
Pokročilá operace 3osého frézování s možností podřezání (Undercutting)
Soustružnicko-frézovacího stroje
Frézování a soustružení pro víceúčelové stroje (řízené osy XYZ a CB)
Synchronizace vícekanálových soustruhů
Sync Manager
Simulace stroje
Virtual Machine Standard
Víceosé frézování
4osé souvislé frézování
5osé souvislé frézování
Poptávka CAMWorks