NestingWorks

Automatické optimální rozložení dílců na plotnu materiálu přímo v SOLIDWORKS.

Nesting je proces, při kterém jsou tvary na deskovém materiálu skládány tak, aby se minimalizovalo množství odpadu při následném frézování, řezání laserem či vodním paprskem apod.

Modul NestingWorks automaticky řeší optimální rozložení dílců a sestav přímo v SOLIDWORKS s možností následné přípravy technologie obrábění pomocí funkčnosti CAMWorks, SOLIDWORKS CAM a nebo exportu do požadovaných přenosových formátů.

Díky integraci do SOLIDWORKS je NestingWorks snadno použitelný.

NestingWorks

Klíčové vlastnosti

  • Použití pro zpracování různých materiálů – kov, dřevo, plast atd.
  • Rychlé a efektivní rozmístění do sebe zapadajících dílů a maximalizace využití materiálu.
  • Úplná kontrola nad vzdálenostmi mezi díly a okraji od plotny materiálu.
  • Možnost manuální úpravy rozmístění dílů.
  • Seskupování sad dílů různých tlouštěk.
  • Znovu použití odpadního materiálu.
  • Zohlednění směru vláken materiálu.
  • Různorodé zpracování generovaného výstupu – obrábění, export DWG/DXF, STEP, PDF atp.
  • Asociativita se SOLIDWORKS.
Poptávka CAMWorks