Integrovaný
CAM systém
do SOLIDWORKS

Výkonné a universální CAM řešení plně integrované do systému SOLIDWORKS,
které umožňuje naplno využít výhody vašich CNC strojů
a urychlí práci při přípravě výrobních dat.

Integrovaný CAM systém do SOLIDWORKS

SOLIDWORKS GOLD PARTNER

CAMWorks byl prvním CAM systémem, který získal certifikaci „GOLD PARTNER“ do SOLIDWORKS. CAMWorks nabízí kompletní sortiment frézovacích a soustružnických funkcí, 2osé, 3osé, 4/5 indexované i souvisle řízené frézování a soustružení s poháněnými nástroji. Nabídku pak doplňuje programování 2 až 4osých CNC drátořezů.

Specialitou CAMWorks je technologie rozpoznávání objektů a automatický návrh technologie obrábění. Tuto vlastnost ještě vylepšuje návaznost na modul SOLIDWORKS MBD a automatickou úpravu technologií na základě tolerancí obsažených v kótách 3D modelu.

Integrovaný CAM systém do SOLIDWORKS

CAMWorks je také základem modulu SOLIDWORKS CAM, který je běžnou součástí každé licence SOLIDWORKS od verze 2018.

Funkce softwaru CAMWorks

Plná integrace

Obrábějte na importovaných nebo nativních CAD datech SOLIDWORKS a využijte automatického provázání drah při změnách návrhu.

Znalostní obrábění

Využijte jednou odladěnou technologií obrábění a uložte ji v CAMWorks pro opakované použití obdobných tvarů.

Simulace stroje

Ověřte možné kolize díky reálné strojní simulaci. Spolehlivé ověření drah i finálních výstupních NC programů na virtuálním stroji.

Výpočet nákladů

Získejte rychle odhadované časy na obrábění poptávaných součástí od zákazníka díky rozpoznání obrobitelných útvarů a automatickému návrhu technologie obrábění.

Obrábění podle útvarů

Zkraťte čas programování výběrem plně 3D obrobitelných funkcí namísto 2D řetězení a profilování.

Vysokorychlostní obrábění

Zproduktivněte hrubování díky vysoce výkonnému generátoru drah CAMWorks Volumill ™. Vzniklá dráha nástroje výrazně zkrátí dobu obrábění a současně zvýší životnost nástroje.

Soustružení s poháněnými nástroji

Multifunkční obrábění CAMWorks Mill-Turn zahrnuje frézování a soustružení pro víceúčelové stroje. Podporuje stroje s poháněnými nástroji, řízení os C, Y, B a 5osé indexované i souvislé obrábění.

Automatické rozpoznávání geometrie

Využijte výhody rozpoznávání geometrie modelu a automatického návrhu obrábění v CAMWorks. Tento nástroj umožňuje v 3D modelu nalézt více než 20 různých typů obrobitelných útvarů.

Integrovaný CAM systém do SOLIDWORKS

Bezplatná zkušební verze CAMWorks

Získejte bezplatnou zkušební verzi produktu CAMWorks a vyzkoušejte si práci s tímto intuitivním CAM systémem pro SOLIDWORKS.

Školení CAMWorks

Naučte se ovládat CAMWorks naplno pod vedením zkušených techniků, kteří Vás provedou od úplných základů až po využití pokročilých funkcí ve všech oblastech, které systém CAMWorks pokrývá.

Integrovaný CAM systém do SOLIDWORKS
Poptávka CAMWorks