CAMWorks pokročilé soustružení

V tomto kurzu se s využitím 3D modelu naučíte připravovat dráhy na hrubování a dokončování pro součásti, které lze obrábět na sostružnicko/frézovacích strojích. Budete schopni soustružit v protivřetenu, využívat B osu a v neposlední řadě ovládat vícekanálové soustruhy.

Předpoklady

  • Absolvovat kurz „CAMWorks 2.5-osé frézování“ + „CAMWorks soustružení bez poháněných nástrojů“.

Obsah kurzu

  • Volba stroje.
  • Kombinování soustružnických a frézovacích operací.
  • Rotační versus nerotační nástroje.
  • Soustružení v protivřetenu.
  • Synchronizace více kanálů.
  • Využití B osy.

Délka

  • 1 den (8:00 – 15:30 hod.)
Poptávka CAMWorks