CAMWorks 2-osé soustružení

V tomto kurzu se zorientujete v prostředí systému CAMWorks a s využitím 3D modelu se naučíte připravovat dráhy pro jednoduché 2osé CNC soustruhy bez poháněných nástrojů. Díky vizualizaci dráhy nástrojů a úběru materiálu budete schopni eliminovat případné kolize při obrábění. Naučíte se generovat korektní výstupní NC program pro daný řídící systém stroje.

Předpoklady

 • Základní znalost práce se SOLIDWORKS (doporučeno absolvovat kurz „Úvod do systému SOLIDWORKS“).

Obsah kurzu

 • Úvod do obrábění a základní pojmy.
 • Volba stroje a polotovaru.
 • Využití 2-osých soustružnických operací pro dané geometrie útvarů.
 • Výpočet a vizualizace dráhy nástroje.
 • Využití pravidel pro automatický návrh technologie.
 • Tvorba nástrojů a knihoven nástrojů.
 • Přepínání součástí.
 • Obrábění zbytkového materiálu.
 • Generování výstupů (NC kódy, seřizovací listy).

Délka

 • 1 den (8:00 – 15:30 hod.)
Poptávka CAMWorks